Sowa Matematyczna
Pozostając na tej stronie oświadczasz, że zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookies. Zgadzam się, nie pokazuj mi więcej tej informacji

Strona główna

Aktualności

 

O konkursie

 

Kontakt

 

Panel nauczycielski

 
Czym jest Sowa Matematyczna?
"Sowa Matematyczna" to konkurs, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich, od klasy trzeciej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach, technikach czy szkołach zawodowych. Główną ideą konkursu jest przygotowanie uczniów do egzaminów kończących poszczególne etapy nauki (sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny oraz maturalny).

Olimpiada rozgrywana jest w 6 kategoriach:

Junior
Pitagoras
Tales
Archimedes
Euklides
Szybka Sowa
klasy 3 i 4 szkół podstawowych
klasy 5 i 6 szkół podstawowych
klasy 1 i 2 gimnazjów
klasy 3 gimnazjów, 1 liceów i techników, 1, 2, 3 zasadniczych szkół zawodowych
klasy 2 i 3 liceów i techników oraz 4 techników
rozszerzenie konkursu o dodatkowy etap dla uczestników kategorii Archimedes i Euklides

Konkurs jest w formie testu, który uczniowie rozwiązują przez Internet (istnieje możliwość wyboru wersji drukowanej).
Na rozwiązanie zadań uczestnicy mają 60 minut. Opłata wpisowa za udział w konkursie pokrywana jest przez uczniów i wynosi 7zł 50gr za osobę.

I ETAP

We wszystkich kategoriach (nie dotyczy szybkiej sowy) testy składają się z 30 zadań zamkniętych. Każde pytanie punktowane jest od 1 do 3 punktów w zależności od stopnia trudności. Uczniowie mogą wybrać tylko jedną poprawną odpowiedź spośród pięciu podanych. W przypadku gdy uczestnik nie zaznaczy żadnej odpowiedzi lub zaznaczy odpowiedź błędną- nie otrzymuje żadnego punktu. Pierwszy etap rozwiązywany jest przez uczniów we wcześniej ustalonych czteroosobowych drużynach. Dana grupa nanosi odpowiedzi na jedną wspólną kartę odpowiedzi lub rozwiązuje test przy użyciu jednego komputera.

II ETAP (FINAŁOWY)

Do drugiego etapu konkursu zostaną zakwalifikowani uczniowie drużyn, które zdobyły najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie. W II etapie uczniowie nie rozwiązują już zadań w grupach - każdy odpowiada za swoją pracę indywidualnie. Uczestnicy otrzymują do rozwiązania 6 zadań otwartych. Za każde z nich uczeń może otrzymać od 0 do 5 punktów.

W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych!
(kalkulatora, internetu oraz innych form, które mogą pomóc w rozwiązywaniu egzaminu)

Nagrody

Nagrodami dla zwycięzców będą laptopy oraz projektory multimedialne dla ich szkół*.
Ponadto Organizator przewidział wiele nagród dodatkowych. Jedną z nich będzie projektor multimedialny dla szkoły, która zgłosi największą liczbę uczestników do konkursu (uczniowie zgłoszeni w kategorii Archimedes lub Euklides, którzy biorą udział również w Szybkiej Sowie liczeni są jako 2 zgłoszenia).

Każdy nauczyciel, który wyrazi taką chęć, zostanie uhonorowany zaświadczeniem o przeprowadzeniu Ogólnopolskiej Olimpiady.


Harmonogram VII edycji

17.09.2015 r. Rozpoczęcie zapisów szkół
7.12.2015  31.12.2015 r. Zakończenie zapisów [termin przedłużony!]
7.12.2015  31.12.2015 r. Ostateczny termin wpłat za udział [termin przedłużony!]
I etap Olimpiady - 07.01.2016 r. (istnieje możliwość wyboru innego terminu przeprowadzenia konkursu - w takiej sytuacji prosimy o kontakt mailowy)

Zobacz również:

Regulamin Olimpiady Formularz zgłoszeniowy dla szkoły (wypełnia nauczyciel)


Wyniki z poprzednich edycji:
V edycja Olimpiady (wiosenna) IV edycja Olimpiady III edycja Olimpiady (wiosenna) II edycja Olimpiady I edycja Olimpiady


*Taki zestaw nagród zapewniony jest dla zwycięzcy jeżeli w Olimpiadzie weźmie udział więcej niż 18000 osób z całej Polski. Szczegółowe informacje o nagrodach przy innej liczbie uczestników znajdują się w Regulaminie dotyczącym nagródRegulamin Olimpiady | Dane Organizatora | Kontakt z organizatorem | Informacje | Materiały reklamowe