Data terminu pierwszego etapu: 2015-08-18.

W przypadku terminów dodatkowych jedyną dostępną formą rozwiązywania zadań jest forma drukowana.

Strona główna Olimpiady